Giấy phép sử dụng ảnh trên trang: tất cả ảnh trên trang web đều là ảnh tự chụp hoặc đi mượn của các anh chị em trong hội làm quà tặng kỷ niệm chương pha lê tại Hà Nội và TPHCM.

Nguyên tắc khi sử dụng ảnh trên trang Pha Lê Hà Nội QTG

Ảnh trên trang Pha Lê Hà Nội QTG Đều có thể sử dụng hoàn toàn miễn phí với mục tiêu phi thương mại. Chúng tôi mong muốn sử dụng nhiều hình ảnh về sản phẩm để mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn và trải nhiệm mua hàng được tốt hơn. Nếu bạn muốn sử dụng hình ảnh với mục đích thương mại, hãy chủ động hỏi ý kiến qua số điện thoại 0931050068. Khi sử dụng ảnh có giấy phép, có một số nguyên tắc quan trọng mà bạn nên tuân thủ để đảm bảo việc sử dụng hợp pháp và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người tạo ra ảnh đó. Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản khi sử dụng ảnh có giấy phép

Đọc và hiểu giấy phép

1. Đọc và hiểu giấy phép
Đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của giấy phép sử dụng ảnh. Các giấy phép khác nhau có những yêu cầu và giới hạn riêng, vì vậy hãy đảm bảo bạn hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình khi sử dụng ảnh đó.

Xác định mục đích sử dụng

2. Xác định mục đích sử dụng
Xác định rõ mục đích sử dụng ảnh và đảm bảo rằng mục đích đó phù hợp với giấy phép mà bạn đã nhận. Có những giấy phép hạn chế việc sử dụng ảnh trong mục đích thương mại, trong khi một số giấy phép khác cho phép sử dụng ảnh một cách tự do.

Ghi chú nguồn gốc

3. Ghi chú nguồn gốc
Khi sử dụng ảnh có giấy phép, luôn ghi chú rõ nguồn gốc của ảnh bằng cách đề cập đến tác giả và thông tin liên quan khác mà người cấp phép yêu cầu. Điều này giúp tôn trọng công lao của người tạo ra ảnh và tuân thủ quy định của giấy phép.

Không vi phạm giới hạn sử dụng

4. Không vi phạm giới hạn sử dụng
Hạn chế việc sử dụng ảnh trong phạm vi mà giấy phép cho phép. Đừng thay đổi, chỉnh sửa, sao chép hoặc phân phối ảnh mà không có sự đồng ý của người cấp phép.

Hỏi ý kiến chuyên gia

5. Hỏi ý kiến chuyên gia
Nếu bạn không chắc chắn về việc sử dụng ảnh trong một trường hợp cụ thể, hãy tìm kiếm ý kiến từ chuyên gia hoặc luật sư về bản quyền để đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Sử dụng nguồn ảnh tin cậy

6. Sử dụng nguồn ảnh tin cậy
Hãy sử dụng ảnh từ các nguồn tin cậy và được cấp phép. Tránh sử dụng ảnh từ các nguồn không rõ nguồn gốc hoặc không có giấy phép, vì điều này có thể dẫn đến vi phạm bản quyền.

Lưu ý thêm

Lưu ý:
Nhớ rằng, các nguyên tắc này chỉ là một hướng dẫn cơ bản. Để đảm bảo tuân thủ đúng luật pháp và quyền sở hữu trí tuệ, luôn tìm hiểu và tuân thủ theo quy định pháp luật và các quyền sở hữu trí tuệ cụ thể liên quan đến việc sử dụng ảnh.
Xem thêm sản phẩm: Kỷ niệm chương pha lê nụ hoa kim cương mã 025
Kỷ niệm chương đá tảng nhọn đế pha lê đen mã 002
Bộ Số Đồng Hồ Pha Lê - số 20 mã 011
Kỷ niệm chương pha lê nhọn cạnh kim cương mã 080
Kỷ niệm chương pha lê 2 mảnh ghép mã 054
Kỷ niệm chương pha lê tinh tế mã 013
Kỷ niệm chương pha lê nhọn M2 mã 022
Kỷ niệm chương pha lê hình tròn đế đen có gắn đồng hồ mã 028
Kỷ niệm chương pha lê hình thoi đế đen mã 014