Chính Sách Đổi Trả Hàng Kỷ Niệm Chương, Cúp Pha Lê, Bảng Vinh Danh, Đồng Hồ Pha Lê Quà Tặng Pha Lê Hà Nội QTG - Miễn Phí - Hỗ Trợ 24/24

Chúng tôi cam kết hoàn tiền và đổi trả sản phẩm miễn phí trên mọi miền Tổ quốc.

Chính Sách Đổi Trả tại Quà Tặng Pha Lê Hà Nội QTG

Chính Sách Đổi Trả Và Hoàn Tiền

Cập nhật lần cuối: October 13, 2023

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng đặt hàng tại Pha Lê Hà Nội QTG.

Nếu vì bất kỳ lý do gì, Bạn không hoàn toàn hài lòng với giao dịch mua hàng, chúng tôi mời Bạn xem lại chính sách của chúng tôi về hoàn tiền và trả lại. Chính sách hoàn trả và hoàn tiền này đã được tạo ra với sự trợ giúp củaTrình tạo chính sách hoàn trả và hoàn tiền.

Các điều khoản sau đây được áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào Bạn đã mua với Chúng tôi.

Giải thích và Định nghĩa

Diễn dịch

Những từ có chữ cái đầu được viết hoa có nghĩa được xác định theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Các định nghĩa

Về mục đích của Chính sách Đổi trả và Hoàn tiền này:

 • Công ty (được gọi là 'Công ty', 'Chúng tôi', 'Chúng tôi' hoặc 'Của chúng tôi' trong Hiệp định này) đề cập đến Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Thảo, có địa chỉ tại Số 51 ngõ 3 TT664 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

 • Hàng hóa hoặc Sản phẩm được hiểu là những mặt hàng được cung cấp để bán trên Dịch vụ.

 • Đặt Hàn đề cử yêu cầu từ phía bạn để mua hàng hóa từ chúng tôi.

 • dịch vụ dẫn tới website.

 • Website dẫn tới Pha Lê Hà Nội QTG, có thể truy cập từ https://phalehanoi.vn

 • You nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, hoặc công ty, hoặc thực thể pháp lý khác othay mặt cho cá nhân đó truy cập, sử dụng dịch vụ, có thể áp dụng

Quyền huỷ bỏ đơn hàng của bạn

Bạn có quyền huỷ bỏ đơn hàng trong vòng 14 ngày mà không đưa ra bất kỳ lý do gì cho việc đổi trả này.

Hạn chót để huỷ bọ đơn hàng là 14 này kể từ ngày bạn nhận được hàng hoặc bên thứ bba mà bạn đã chỉ định - những người không phải là người vận chuyển, có trách nhiệm vận chuyển hàng hoá.

Để tiến hành huỷ đơn hàng, bạn bắt buộc phải thong tin cho chúng tôi quyết định của mình một cách rõ ràng. Bạn có thể thông tin cho chúng tôi quyết định của mình bằng cách:

 • Qua số điện thoại: +84931050068

Chúng tôi sẽ hoàn trả lại bạn không chậm hơn 14 ngày kể từ ngày nhận được hàng. Thông tin tài khoản hoàn trả dựa trên thông tin thanh toán của bảnj lúc mua hàng, và không mất bất kỳ khoản phí nào cho việc hoàn trả này.

Điều khoản hoàn trả

Để sản phẩm (hàng hóa) đủ điều kiện để được đổi/trả, vui lòng đảm bảo rằng:

 • Sản phẩm (hàng hóa) đã được mua trong vòng 14 ngày qua.
 • Sản phẩm (hàng hóa) phải còn trong bao bì gốc.

Các mặt hàng (hàng hóa) sau không thể được trả lại:

 • Cung cấp Hàng hóa được làm theo thông số kỹ thuật của bạn hoặc đã được cá nhân hóa rõ ràng.
 • Cung cấp Hàng hóa có tính chất không thích hợp để trả lại, giảm giá nhanh chóng hoặc đã quá hạn sử dụng.
 • Cung cấp Hàng hóa không thích hợp để trả lại vì lý do bảo vệ sức khỏe hoặc vệ sinh và đã bị mở sau khi giao hàng.
 • Cung cấp Hàng hóa, sau khi được giao hàng, theo tính chất của chúng, đã bị trộn lẫn một cách không thể tách rời với các mặt hàng khác.

Chúng tôi có quyền từ chối việc trả lại bất kỳ hàng hóa nào không đáp ứng các điều kiện trả lại được nêu trên, theo quyết định duy nhất của chúng tôi.

Chỉ có hàng hóa được định giá bình thường mới có thể được hoàn tiền. Thật không may, hàng hóa đang giảm giá không thể được hoàn tiền. Điều này có thể không áp dụng đối với bạn nếu điều này không được cho phép theo luật pháp áp dụng.

Trả lại Hàng hóa

Bạn chịu trách nhiệm về chi phí và rủi ro trong việc trả lại Hàng hóa cho chúng tôi. Bạn nên gửi Hàng hóa đến địa chỉ sau đây:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với Hàng hóa bị hỏng hoặc mất trong quá trình gửi lại. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dịch vụ gửi thư có bảo hiểm và theo dõi. Chúng tôi không thể hoàn trả tiền mà không có chứng từ thực tế về việc nhận Hàng hóa hoặc bằng chứng về việc giao trả Hàng hóa.

Quà Tặng

Nếu Hàng hóa được đánh dấu là quà tặng khi mua và sau đó được gửi trực tiếp đến bạn, bạn sẽ nhận được một phiếu quà tặng có giá trị tương đương với giá trị của Hàng hóa bạn trả lại. Sau khi chúng tôi nhận được sản phẩm đã trả lại, một phiếu quà tặng sẽ được gửi đến bạn.

Nếu Hàng hóa không được đánh dấu là quà tặng khi mua, hoặc người tặng quà đã đặt hàng để gửi sau này, chúng tôi sẽ hoàn tiền cho người tặng quà.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Đổi trả và Hoàn tiền của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Theo số điện thoại: +84931050068
Return policy

Return and Refund Policy

Last updated: October 13, 2023

Thank you for shopping at Pha Lê Hà Nội QTG.

If, for any reason, You are not completely satisfied with a purchase We invite You to review our policy on refunds and returns. This Return and Refund Policy has been created with the help of the Return and Refund Policy Generator.

The following terms are applicable for any products that You purchased with Us.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Return and Refund Policy:

 • Company (referred to as either 'the Company', 'We', 'Us' or 'Our' in this Agreement) refers to Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Thảo, Số 51 ngõ 3 TT664 Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội.

 • Goods refer to the items offered for sale on the Service.

 • Orders mean a request by You to purchase Goods from Us.

 • Service refers to the Website.

 • Website refers to Pha Lê Hà Nội QTG, accessible from https://phalehanoi.vn

 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Your Order Cancellation Rights

You are entitled to cancel Your Order within 14 days without giving any reason for doing so.

The deadline for cancelling an Order is 14 days from the date on which You received the Goods or on which a third party you have appointed, who is not the carrier, takes possession of the product delivered.

In order to exercise Your right of cancellation, You must inform Us of your decision by means of a clear statement. You can inform us of your decision by:

 • By phone number: +84931050068

We will reimburse You no later than 14 days from the day on which We receive the returned Goods. We will use the same means of payment as You used for the Order, and You will not incur any fees for such reimbursement.

Conditions for Returns

In order for the Goods to be eligible for a return, please make sure that:

 • The Goods were purchased in the last 14 days
 • The Goods are in the original packaging

The following Goods cannot be returned:

 • The supply of Goods made to Your specifications or clearly personalized.
 • The supply of Goods which according to their nature are not suitable to be returned, deteriorate rapidly or where the date of expiry is over.
 • The supply of Goods which are not suitable for return due to health protection or hygiene reasons and were unsealed after delivery.
 • The supply of Goods which are, after delivery, according to their nature, inseparably mixed with other items.

We reserve the right to refuse returns of any merchandise that does not meet the above return conditions in our sole discretion.

Only regular priced Goods may be refunded. Unfortunately, Goods on sale cannot be refunded. This exclusion may not apply to You if it is not permitted by applicable law.

Returning Goods

You are responsible for the cost and risk of returning the Goods to Us. You should send the Goods at the following address:

Số 51, ngõ 3 TT664 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

We cannot be held responsible for Goods damaged or lost in return shipment. Therefore, We recommend an insured and trackable mail service. We are unable to issue a refund without actual receipt of the Goods or proof of received return delivery.

Gifts

If the Goods were marked as a gift when purchased and then shipped directly to you, You'll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned product is received, a gift certificate will be mailed to You.

If the Goods weren't marked as a gift when purchased, or the gift giver had the Order shipped to themselves to give it to You later, We will send the refund to the gift giver.

Contact Us

If you have any questions about our Returns and Refunds Policy, please contact us:

 • By phone number: +84931050068