Mùa hè rực lửa cùng các chương trình đại hội, tri ân, teambuilding. Quà tặng pha lê QTG xin đồng hành cùng các doanh nghiệp trong hè 2022 với các dòng sản phẩm quà tặng pha lê - thuỷ tinh: Kỷ niệm chương, cúp pha lê, cúp thuỷ tinh, cúp kim loại, chặn giấy - để bàn pha lê, bảng vinh danh nhân viên, đồng hồ treo tường tặng thưởng nhân viên.

Ảnh khuyến mại mùa hè 2023

Quà tặng pha lê QTG Mùa hè rực lửa cùng các chương trình đại hội, tri ân, teambuilding. Giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm

Ảnh khuyến mại mùa hè 2023

Quà tặng pha lê QTG Mùa hè rực lửa cùng các chương trình đại hội, tri ân, teambuilding. Giảm giá cực sốc 30% cho tất cả các sản phẩm mới

Ảnh khuyến mại mùa hè 2023

Quà tặng pha lê QTG Mùa hè rực lửa cùng các chương trình đại hội, tri ân, teambuilding. Giảm giá 25% cho tất cả các sản phẩm giá rẻ